söndag 3 augusti 2014

Misslyckad strypning?

Idéer, ibland knappt medvetna sådan, styr människans handlingar. Kan man av den ukrainska arméns aktioner i östra delen av landet avläsa ett tänkande som i själva verket kommer utifrån? Kan den ukrainska strategin i själva verket tolkas som ett amerikanskt militärt tänkande - med andra ord, är det militärer från USA som dragit upp riktlinjerna?

Jag hittade det här stycket i ett långt inlägg med diverse rapporter om frontläget i Ukraina hos bloggaren The Vineyard of the Saker. 'Saker' är klart på de östukrainska federalisternas sida, men jag bedömer honom som rätt pålitlig i övrigt. Det som föranledde den nedan citerade kommentaren är att ukrainska armén gjorde en framstöt mot den sydöstra gränsen mot Ryssland. Strategin verkar ha varit att tränga fram längs gränsen, ta kontroll över gränszonen och skära av kontakterna mot Ryssland, och sedan genom en kringgående rörelse likt en boaorm strypa motståndet. Detta skulle vara en amerikansk taktik som man lärt sig utantill sedan Nordstaterna ströp Sydstaterna under inbördeskriget. - Fast planen misslyckades: nu är den ukrainska styrkan kringränd i gränsområdet och verkar ligga väldigt illa till. Ett alternativ är att slänga vapnen, fly över gränsen och låta sig interneras i Ryssland tills kriget är slut, ett annat är att avlida på ett smärtsamt sätt.
I slutet av citat nämns att federalisterna (det är de som brukar kallas 'separatister', men den etiketten är tveksam) övergav en position på ett sätt som amerikanerna inte kan förstå. Federalisterna flyttade sig till bättre positioner för att fortsätta kampen i stället för att slåss mot övermäktiga angripare, det är väl så det förhöll sig. De tänkte väl som Mao Zedong under det kinesiska inbördeskriget på 1940-talet: vid ett tillfälle övergav kommunisterna sin 'huvudstad' i Yenan. Mao motiverade detta ungefär med detta: "Att överge Yenan är att försvara Yenan, att försvara Yenan är att förlora Yenan." Och fienden intog Yenan, men bara några år senare hade han förlorat hela kriget.  Men det är något amerikaner har svårt att förstå. Jag minns att någon i  USA:s marinkår frågade hur man genomför reträtter, och fick svaret att man inte gör några sådana. Jo mors! - Här är citatet:


The death of the Ukrainian troops in the “Southern Intestine” was caused not by errors at the level of strategic planning (from a purely military standpoint no such errors were committed).

This catastrophe was predetermined by the decisions made by at the highest level of the systemic hierarchy – at the level of the basic foundations of the worldview and the overall cultural level of the people that planned the armed forces group operation “Cordon”.

Only Americans, “Yankees”, could put forward an idea of the “boa constrictor encirclement” of the territory of the enemy. No one other than them has this idea embedded in their subconscious. Whereas for Americans, “Yankees”, this idea is inherent at the level of their national self-identification – as a base military-strategic mythologem of modern American statehood, born in the throes of the victory by the North over the South in the American Civil War.

And only Americans could so utterly miss the option of voluntary withdrawal by Strelkov’s Brigade from Slavyansk. And the reason is elementary – their lack, at the level of the subconscious, of centuries of experience of European military history. The option of voluntary surrender to the enemy without battle of their most important stronghold, which, to the very last day, was being pumped full of all sorts of resources, simply did not fit in their head! 

Strelkov som nämns är befälhavare för en del av federalisternas styrkor i öster. Möjligen Donbass' motsvarighet till general Giap - vi får se. Hur som helst, om USAmerikaner som inte begriper så mycket av hur kampen i Ukraina fungerar skall dra upp planer för ukrainarna så lär det fortsätta att krångla för dem. Det verkar ju inte ens som folk på marken där är särskilt angelägna att slåss, förutom de fascister som iklätts nationalgardets uniform och fått tillgång till häftiga vapen.

1 kommentar:

martin sa...

De rapporterar aldrig MIA i Ukrainska armén. Problemet med den här typen av inbördeskrig är att du hela tiden beväpnar motståndsrörelsen och förser dem med vapen och personal. Det var mycket MIA i den reguljära sydvietnamesiska gerillan. Ju mer de satsade, desto mer resurser tillhandahåller man gerillan.

Förlusterna är enorma för den Ukrainska armén, för rebellerna kan välja mål. Moralen är enormt låg för den Ukrainska armén. True believers är ju så få, att de är oligarkerna och några nazister, en del upprättar förvisso privatarméer som åker runt och terroriserar folk och försöker få rättning i leden.

Skall en strategi fungera måste man ofta vara konsekvent och inte drabbas av allt för mycket ADHD. Först skulle de skära av kontakten med Ryssland, sen skulle de skära av kontakten mellan de olika delarna, sen skulle man av politiska skäl göra en framstöt emot en flygkraschsite.

Men det verkar komma en del gammalt unket tankegods ur den vietnamesiska fadäsen än. Koncentrationsläger och "uppmuntran" att få folket in i dessa, regeringskriser när regeringen inte är nog hårdför osv.